Ι       Ι   Spendenkonto   Ι   intern

Gemeinsam | Wachsen | Gestalten

Öffnungszeiten

Evangelische Jugendfreizeitstätte Gartenstadt

 

Montag 13:00 – 16:30 Uhr
17:30 – 20:00 Uhr
6 – 13 Jahre bis 19:00 Uhr
ab 13 Jahre bis 20:00 Uhr
Dienstag 13:00 – 16:30 Uhr
17:30 – 20:00 Uhr
6 – 13 Jahre bis 19:00 Uhr
ab 13 Jahre bis 20:00 Uhr
Mittwoch 13:00 – 16:30 Uhr Kindertag
Donnerstag 13:00 – 16:30 Uhr
17:30 – 20:00 Uhr
6 – 13 Jahre bis 19:00 Uhr
ab 13 Jahre bis 20:00 Uhr
Freitag 13:00 – 16:30 Uhr
17:30 – 20:00 Uhr
6 – 13 Jahre bis 19:00 Uhr
ab 13 Jahre bis 20:00 Uhr

 

Seitenleiste A

Kontaktdaten


Leitung: Axel Geier
Evangelische
Jugendfreizeitstätte
Gartenstadt
Sachsenstraße 56
67067 Ludwigshafen
Telefon: 0621 531158
E-Mail

Quartiersarbeit
und Projekte

Erziehungshilfe

Kindertages-
stätten

Offene Kinder- und
Jugendarbeit