Ι       Ι   Spendenkonto   Ι   intern

Gemeinsam | Wachsen | Gestalten

Öffnungszeiten

Treff International

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
10:00 – 12:00 Uhr
Deutschkurs und
Sprechstunde
10:00 – 12:00 Uhr
Deutschkurs und
Sprechstunde
10:00 – 12:00 Uhr
Deutschkurs und
Sprechstunde
13:00 – 15:00 Uhr
Teamsitzung
14:00 – 16:00 Uhr Lernförderung A 14:00 – 16:00 Uhr Lernförderung A 14:00 – 16:00 Uhr Lernförderung A 14:00 – 16:00 Uhr Lernförderung A 15:00 – 16:30 Uhr
Hallensport
14:00 – 16:00 Uhr Lernförderung B
14:00 – 16:00 Uhr Lernförderung B 14:00 – 16:00 Uhr Lernförderung B 14:00 – 16:00 Uhr Lernförderung B 15:30 – 17:30 Uhr Offener Treff
für 10 – 12 Jährige
14:00 – 16:00 Uhr
Bewerbungshilfe
14:00 – 16:00 Uhr
Bewerbungshilfe
14:00 – 16:00 Uhr
Bewerbungshilfe
14:00 – 16:00 Uhr
Bewerbungshilfe
16:30 – 18:30 Uhr
Offener Treff Asyl
16:00 – 18:00 Uhr
Mädchensport
16:15 – 19:30 Uhr
Offener Treff
15:30 – 19:30 Uhr
Projektkochgruppe
16:15 – 19:30 Uhr
Offener Treff
16:15 – 19:30 Uhr
Offener Treff
15:30 – 19:30 Uhr
Offener Treff

Seitenleiste A

Kontaktdaten


Treff International
Seilerstraße 2
67063 Ludwigshafen
Telefon: 0621 52 48 50
Leitung: Ibrahim Yetkin
E-Mail